AB Åkers styckebruk har sponsrat oss

22.01.2024

Tack så otroligt mycket AB Åkers Styckebruk för er sponsring på 10.000 kr!
Detta betyder så mycket för föreningen och vi är så tacksamma!

Då vi är en ny förening så uppskattar vi all stöd vi kan få! 

Tack igen och de intäkter som föreningen får går oavkortat till de omkostnader som är förknippade med gymnasternas träning och tävling. Vi har inga kostnader för kansli (eftersom vi inte har något) eller styrelsearvoden.