Välkommen till Mariefreds gymnastikförening!

Vi är en gymnastikförening som startades November 2023. Vi brinner för att alla barn ska känna gemenskap och glädje. Vi har barngymnastik, Truppgymnastik och Parkour.

Vad händer denna vecka, vecka 9

   

Månstenar: Söndag kl.13:00 till 13:45 i Åker

Pärlorna: Söndag kl.14:00 till 14:45 i Åker

Smaragder: Torsdag kl.17:00 till 18:00 i Ivarhallen i Mariefred

Kristaller: Tisdagar 17:00 till 19:00 i Åker // Lördag kl.13:00 till 14:00 i Larslunda

Safirer: Tisdagar 17:00 till 19:00 i Åker - Inställt // Söndag kl.15:15 till 17:15 i Åker

Rubiner: Tisdagar 17:00 till 19:00 i Åker - Inställt // Lördag kl.13:00 till 14:30 i Larslunda

Parkour: Söndagar 09:30 till 10:30 i Strängnäs

_________________________________________________________________________________________

Adress Åkersskolans sporthall: Skolvägen 1, 647 52 Åkers Styckersbruk.

Adress Larslunda: Arenavägen 1, 645 41 Strängnäs.

Adress Ivarhallen den lilla hallen: Djurgårdsgatan 4, 647 30 Mariefred

Adress Parkour: Karinslundsskolans sporthall. Adress: Sundbyvägen 7, 645 51 SträngnäsAllt tar lite tid när man startar upp en ny förening men jag tycker ändå det gått relativt snabbt.

Första ska svenska Gymnastikförbundet och Svenska Riksidrottsförbundet godkänna oss.
När det är klart ska skatteverket godkänna oss och ge oss ett organisationsnummer.
Detta har blivit godkänt men nu väntar vi svar från banken.
Banken har 3-4...


Gymnastikförbundets uppförandekod

  1. Jag är en god förebild.
  2. Jag respekterar allas lika värde.
  3. Jag respekterar allas personliga integritet.
  4. Jag värnar individens hälsa, säkerhet och välmående i samband med gymnastikverksamhet.
  5. Jag bidrar till att alla kan känna glädje och gemenskap.
  6. Jag underlättar individens utveckling med utgångspunkt i den enskilda individens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.

Till uppförandekoden finns ett arbetshäfte vars syfte är att stödja och hjälpa föreningar och ledare att i praktiken omsätta uppförandekodens riktlinjer i sitt eget ledarskap. Uppförandekoden uppdaterades vid förbundsmötet i april 2022. Arbetshäftet bygger fortfarande på de tidigare formuleringarna, men går bra att använda, eftersom innehållet är i princip detsamma, bara omformulerat och i jag-form istället för vi-form. Denna sida kommer att uppdateras med tydligare riktlinjer med konsekvenser av uppförandekodens skrivningar.
Klicka här för att komma till arbetshäftet.

Vår Vision

Gemenskap - Alla ska trivas och känna att man är en del i en god gemenskap. 

Glädje -  Glädje ska främja inre drivkraft och långsiktig utveckling.

Trygghet - Skapa trygga och välkomnande miljöer.


Vår Målsättning

Vårat mål är att sprida glädje och att alla ska känna sig välkomna! Gemenskap och social samvaro har en hälsofrämjande inverkan. 


Vår Värdegrund

Vår värdegrund är att alla är jämlika oavsett kön etnicitet och kroppsliga förutsättningar.


 

Gymnastik är roligt!