Välkommen till Mariefreds gymnastikförening!

Vi är en gymnastikförening som startades November 2023. Vi brinner för att alla barn ska känna gemenskap och glädje. Vi har barngymnastik, Truppgymnastik och Parkour.Gymnastikförbundets uppförandekod

  1. Jag är en god förebild.
  2. Jag respekterar allas lika värde.
  3. Jag respekterar allas personliga integritet.
  4. Jag värnar individens hälsa, säkerhet och välmående i samband med gymnastikverksamhet.
  5. Jag bidrar till att alla kan känna glädje och gemenskap.
  6. Jag underlättar individens utveckling med utgångspunkt i den enskilda individens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.

Till uppförandekoden finns ett arbetshäfte vars syfte är att stödja och hjälpa föreningar och ledare att i praktiken omsätta uppförandekodens riktlinjer i sitt eget ledarskap. Uppförandekoden uppdaterades vid förbundsmötet i april 2022. Arbetshäftet bygger fortfarande på de tidigare formuleringarna, men går bra att använda, eftersom innehållet är i princip detsamma, bara omformulerat och i jag-form istället för vi-form. Denna sida kommer att uppdateras med tydligare riktlinjer med konsekvenser av uppförandekodens skrivningar.
Klicka här för att komma till arbetshäftet.

Vår Vision

Gemenskap - Alla ska trivas och känna att man är en del i en god gemenskap. 

Glädje -  Glädje ska främja inre drivkraft och långsiktig utveckling.

Trygghet - Skapa trygga och välkomnande miljöer.


Vår Målsättning

Vårat mål är att sprida glädje och att alla ska känna sig välkomna! Gemenskap och social samvaro har en hälsofrämjande inverkan. 


Vår Värdegrund

Vår värdegrund är att alla är jämlika oavsett kön etnicitet och kroppsliga förutsättningar.


 

Gymnastik är så roligt!